Arvoa vailla hintaa? – Tutkimus opiskelijoiden tekemän palkattoman käännöstyön motiiveista ja suhteesta käännösalan ammattietiikkaan

Eeva Talvikallio

[EN: Value with No Price? A Study on the Motives and Ethics of Unpaid Translation], Master’s thesis, Master’s Programme in Multilingual Communication and Translation Studies, School of Language, Translation and Literary Studies, University of Tampere, Finland.